JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ข้อมูลวิชาชีพบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ
บริษัท เอเชีย คอนซัลติ้ง เวิร์ค จำกัด ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ดำเนินการจดทะเบียนตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด บริการด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว คุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง และควบคุมเวลาในการดำเนินงานได้แน่นอน 
 2. เพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีความมั่นใจว่าการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตงานบริการ
 • จองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน
 • บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ , เพิ่มสาขา, ลดสาขา ฯลฯ 
 • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
 • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
 • บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ 
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 

กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02-0041911